ααλένιο ή ααλένιος βαθμίδα

ααλένιο ή ααλένιος βαθμίδα
Η ανώτερη βαθμίδα της λάσιας υποδιάπλασης (Lias). H υποδιάπλαση αυτή είναι η αρχαιότερη από τις τρεις υποδιαπλάσεις, στις οποίες υποδιαιρείται η ιουράσιος περίοδος (μεσοζωικός αιώνας), που άρχισε πριν από 195 εκατ. χρόνια και διήρκεσε 60 εκατ. χρόνια. Κατά μία άλλη ταξινόμηση, το α. κατατάσσεται ως η κατώτερη βαθμίδα της δογγέρειας υποδιάπλασης της ιουράσιου διάπλασης. Στη βαθμίδα αυτή ανήκε το σύστημα ερυθρών αμμωνιτοφόρων ασβεστόλιθων (αμμωνιτικό ερυθρό που, εκτός από την αδριατικοϊόνια ορεινή ζώνη της Ελλάδας, παρουσιάζεται ιδιαίτερα στις Άλπεις, στο Ν Τιρόλο, στη Λομβαρδία, στα Απένινα κ.α.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”